Most Viewed

W tym artykule omówimy podstawowe informacje dotyczące umów cywilnoprawnych, ich klasyfikacje i znaczenie w codziennych transakcjach.

W artykule wyjaśnione zostaną warunki ubiegania się o alimenty oraz procedury z tym związane.

Czym są prawa pracownika po przejściu firmy pod zarząd innego pracodawcy i jak je chronić?

Ten tekst przedstawi pierwsze kroki związane z zakładaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł opisuje, w jakich okolicznościach przedsiębiorca może ponieść odpowiedzialność karną oraz jak jej unikać.

Anna Kowalska jest doświadczonym prawnikiem, specjalizującym się w prawie cywilnym i rodzinnym. Prowadzi własną kancelarię prawną od ponad dziesięciu lat. Jest uważana za eksperta w dziedzinie mediacji i rozwiązywania sporów sądowych, gdzie dzieli się swoją wiedzą zarówno z klientami, jak i studentami prawa.